Празникът на зимата

Духа на Зимата от Josephine Wall

Космичен аспект
22.12 – най-къс ден (9 часа) и най-дълга нощ (15 часа). Най-малка светлина и топлина. Царуват тъмнина и студ.

Душата на земята се прибира дълбоко към Центъра. Сатурн, управител на Козирога, носи тъмнина, студ и лед. Прието е да се мисли, че това е голямо зло, но това е само на пръв поглед (повърхностен). Защото Козирог носи разумност и Божествена справедливост. Защото снегът е една покривка, предпазваща зародишите на семената от измръзване. Ледът се образува при 4°C, разширява се и заема повърхността на воден басейн, запозващ живота във водата от измръзване.

Това е космично-метеорологичен аспект на зимата. Сега ще минем към исторически и мистични аспекти на нейното честване.

Обикновено се казва, че се празнува Коледа, защото тогава се е родил Исус от Назарет. Това не отговаря на пълната истина, защото Празникът на зимата е честван в дълбока древност. Много преди Исус, езическите школи са празнували Коледа като празник на пробуждане на човешката душа, като Празник на раждане на Висшето Аз.

Езотеричните школи указват как техните ученици да живеят и да се учат в Училището на Природата. Природата е най-мъдър учител. Душата на земята потъва в себе си, за да роди ново проявление на Космичния живот, така и човек има през зимата най- добри условия да се вглъби дълбоко в себе си и да намери душата си; когато навън владеят студ и тъмнина, да открие в себе си Духовната Светлина и Топлина. Откривайки ги , той активизира и те, като проекции на Космичната Мъдрост и Любов, дават условия за раждането и проявлението на Висшето Божествено Начало на личния Христос. Това е мистичното раждане на Христос в човека и това не може да стане, докато човек не насочи всичките си сили навътре към центъра на своето битие, Зимата, под влиянието на Сатурн, дава най-добри условия за това, защото предразполага към размишление, уединение и медитация. Зародишът в човешката душа чака момента за Божествено раждане на Спасителя. Това е мистичният аспект на Коледа и нашата задача е нейното осъществяване.

В Евангелието е описано Историческото Раждане на Исус от Назарет. Тъй като неговото раждане съвпада календарно с Космичната и Мистичната Коледа, материалистите отрекоха неговото съществуване и обявиха, че това е вариация на Слънчевия мит, на Космичната Коледа, която , както казахме, се празнува далеч преди Исус. По същата логика те би трябвало да отрекат историческото съществуване и на Наполеон Бонапарт, чийто живот е също вариация на Слънчевия мит. Материалистите не знаят, че Великите Учители идват точно на време, за да се изпълни Хермесовата максима: „Както горе, така и долу“, изразена в Господнята молитва с думите: „Както на Небето, така и на земята“.

[lbfenix img=“http://bina.bg/wp-content/uploads/2011/12/Kosmi4en_aspekt_sezoni1.jpg“]
[/lbfenix]

Из книгата „Раждането на Спасителя. Мистерията на Голгота“
Христо Маджаров

Submit to StumbleUponSave on DeliciousShare via email