Какво представлява Johrei ?

Johrei е дарен на света от Мокити Окада, известен като Мейсу Сама, роден в Токио на 23.12.1882 година. Той получава познанията си по пътя на личното преживяване и страдание. Разбирането му за истинското здраве се изгражда на основата на успешното преодоляване на редица заболявания – плеврит, туберколоза, стомашни, сърдечни и очни проблеми – прилагайки природни методи и средства, вегетарианство и др.

„Истинската Мисия на Johrei е да развива идеални условия на живот на земята, премахвайки болестите, мизерията и споровете, които са на власт в този момент.“ Мейсу Сама

Мокити Окада не следва традиционните за неговото време религиозни вярвания в Япония. След живот, изпълнен с трудности и несгоди, той търси отговор на въпроса: „Защо човек боледува и страда?“ В средата на живота си започва да се стреми към духовно знание – мъдрост, която липсва в традиционните религии. Това го довежда до манастир на Оомото, където мисли да прекара в уединение останалата част от живота си. Монасите знаят, че той има друга задача в света, затова го изпращат да медитира на върха на близката планина. Окъсан, гладен и премръзнал, след интензивна медитация, той преживява най-прекрасната трансформация, която може да се случи в живота. Там Висшата Сила му разкрива чудесен метод на лечение, който при сисстемно упражнение, прочиства и подмладява човека, както духовно така и телесно. Връщайки се в манастира, след усилено учение и медитиране, той получава информация, върху която изгражда нова цивилизация – нова епоха на Светлина. Разбира, че можем да повдигнем духовните си вибрации, ако се научим да ценим и съхраняваме крсотата в природата и ако подобрим начина си на мислене и хранене. След получаване на посвещението си, Окада е изпратен отново сред хората.

Невероятно честен в отношенията си с клиенти, доставчици и служители, той става един от най-уважаваните и успешни бизнесмени. Изявява се като талантлив художник, архитект и дизайнер. Проектира и основава два центъра, разположени в огромни паркове, които придобиват световна известност.

Посвещава последните години от живота си да обучава хората, как да положат за основа на живота си Истината, Добродетелта и Красотата. Той учи, че всеки има духовно тяло, което е във връзка с физическото и чрез пречистването му оздравява и физическото тяло. Учението му включва цялостния начин на живот и се разпространява и практикува в цял свят.

Johrei е един метод на енергийно лечение, който използва дифузната лечебна енергия около нас, за да донесе на човека здраве и щастие. Johrei е сложна японска дума, която се състои от Joh – пречистване и Rei – дух, т.е. пречистване чрез Духа.

Методът се прилага от двама: единият дава Johrei и служи като канал за предаване на енергията, а другият я приема, като и двамата се зареждат. Между тях не съществува физически контакт и лечението продължава приблизително 20 минути. Може да се приложи на всеки, независимо от възраст, поли, идеалогия, раса, философия или религия. Това е една постъпка на обич, с която достигаме до съвършеното здраве и до духовното развитие, защото Johrei въздейства както на физическо, така и на духовно равнище и допринася за възстановяването на здравето, благоденствието и щастието.

Чрез Johrei човекът постепенно се приспособява към себе си и към духовната си природа. Като метод няма единствено за цел „лечението“ на симптомите, но главно премаxването на духовните причини за болестта.

Днес в целия свят повече от 1 милион души, разпръстнати в 50 страни, упражняват Johrei с удивителни резултати на телесно, душевно и духовно равнище. Който познава благотворното действие на Johrei, може да стане предавател на тази удивителна енергия.

Галя Колева

[youtube url=“http://www.youtube.com/watch?v=TA2ZZA2Kjs0″ autohide=“0″ rel=“0″]

Submit to StumbleUponSave on DeliciousShare via email