Медитацията

Медитация

Медитация по време на изгрев

Изпратихме един век, та дори цяло хилядолетие, отчетохме огромен скок в научно- техническото развитие на човечеството. Но в крайна сметка познанията за самия човек и овладяването на собствения му потенциал пак остана накрая. Холистичната наука за човека все още я няма. Учените се опитват да намерят тънък мост към древните познания и това е добър знак, че все пак човечеството върви в правилна посока.

Тук е мястото да цитирам един индийски мъдрец и философ Бхагван Шри Раджнеш, който описва работата върху човека така :

„Ти имаш не едно, а всъщност пет тела и всяко от тези пет тела е твоя есенция – твоето истинско същество. Алопатията – традиционната медицина – познава само физическото тяло. Тя е най- грубата медицина. Затова е станала наука, зашото научният подход все още не е развит достатъчно. Отидеш ли по- дълбоко, ще откриеш акупунктурата, китайската медицина. Тя действа върху виталното тяло.“

Акупунктурата обаче не лекува болестите на физическото тяло. Тя се опитва да действа на биоенергетиката и биоплазмата. Там тя постига едно уравновесяване и тогава веднага започва да функционира физическото тяло. Ако нещо във виталното тяло не е в хармония, тогава се появява алопатията на нивото на физическото тяло. За нея това естествено е едно тежко начинание като например да плуваш срещу силно течение. В случаите на акупунктурата е по-лесно, защото виталното тяло е на малко по-високо ниво от физическото тяло. Когато виталното тяло е коригирано, тогава го следва и физическото тяло, защото основата е виталното тяло.

Хомеопатията слиза още по-дълбоко, тя действа на менталното тяло. Основателят на хомеопатията, д-р Ханеман, е открил едно от най-важните неща, които някога са били откривани, а именно – колкото по-малко е количеството на медикаментите, толкова по -дълбоко прониква той. Ханеман нарече методите за производство на хомеоатични лекарства „повдигане на степен“. Колкото по-малки са количествата, толкова по-голяма е силата на действие. Чрез това тя стига по-дълбоко от акупунктурата като въздейства върху най-дълбоката сърцевина на менталното тяло. Достига се почти до атомно и субатомно ниво.

„Хомеопатията не докосва нито  физическото, нито виталното тела. Тя е така тънка и фина, че са нея няма граници. Тя прониква просто в менталното тяло и въздейства оттам. Индийската медицина на Аюрведа е синтез на тези три вида медицина.“

казва индийският мъдрец и продължава:

„Хипнотерапията отива още по-дълбоко. Тя докосва четвъртото тяло – това на съзнанието. Тя не използва лекарства и не се нуждае от медикаменти, а само от внушения – това е всичко. Тя просто дава на духа едно внушение – дали ще бъде наречена магнетизъм, хипхоза или както желаете, тя функционира чрез силата на мислите, а не чрез силата на материята. Ако твоето съзнание приема една определена идея, тя започва да се реализира.“

Само чрез промяна на структурата на твоето мислене се променя твоят дух, а чрез духа – твоето витално тяло, оттам и твоето физическо тяло. Но затова е необходимо доверие. Без доверие не можеш да достигнеш чак до субтилното ниво на своето съзнание, защото само едно малко съмнение и ти отново си се върнал към грубата материя. Науката действа чрез съмнението. Алопатията не се грижи за това дали ти се съмняваш или не. Лекарят не се моли за това ти да вярваш в неговата медицина – тя чисто и просто съществува.

Но за хомеопатията е важно да се знае, че ти й се доверяваш, иначе ще бъде трудно за хомеопатите да те лекуват. А един хипнотерапевт ще изисква съвършена всеотдайност, в противен случай нищо не ще се промени.

„Но има още едно последно тяло. Това е тялото на блаженството, в което действа само медитацията. Медицина и медитация са с един и същ корен, който означава „това което лекува“. Това, което те прави здрав и цял е медицина, а на най-висшето ниво – медитация.“

Древните херметици наричали „медитация“ процеса на менталното създаване на света в Ума на Цялото. Човекът също създава своя ментален свят вътре в себе си. Този свят и този ментален процес зависи от самия него, от неговата степен на пробуждане и осъзнаване, че той е Наблюдател и Сътворец на своето съществуване.
Науката днес доказва същото, все още плахо, но с ясното усещане, че открива нещо много отдавна познато. Ето какво казва един отях, психологът Уйлям Джеймс:

„Нашето нормално будно съзнание, рационалното съзнание, както го наричаме, е всъщност един специален тип съзнание, а навсякъде около него, отделени с най-тънката преграда, се намират потенциалните форми на напълно различно съзнание.“

Как ще стане това, решава всеки сам. Дали ще е чрез повтаряне на мантра или под ръководството на Учител, това избира всеки за себе си.

Дейноста на центъра, съгласно класацията, която прави Мерелин Фергюсън в „Съзаклятието на Водолея“, е психосинтез или самовнушение в медитативно състояние. Съчетават се музика, изкуство, теоретични познания от квантовата физика, философията, психологията, физиология и практически занимания с напътстващи модели или по-точно направлявана образност и това е универсален език, на който говорят всички елементи от нашата система, всички нива в нашето същество. Няма риск практикуващият да не успее да постигне определен успех, да се отклони от темата или да не осмисли това, върху което работи. Съвременният човек иска да разбира това, което прави и техниките трябва да бъдат на нивото на неговата интелигентост. Освен това той иска да съзнава своето активно участие в процеса на самонаблюдение и вътрешна трансформация. В състояние на спокойна будност той работи върху себе си, за да се разтовари от нервното напрежение, да засили паметта си, да реши определен житейски проблем или да постигне разширяване и извисяване на съзнанието си.

Ако се върнем малко назад, ще се получи следната картина. Хипнозата, която въздейства на съзнанието може да бъде прилагана от всеки човек самостоятелно, т.е. човек чрез самовнушение да променя структурата на своето мислене и оттам да въздейства на всички по ниши нива в своето същество. Само трябва да има безрезервно доверие в себе си и да опознае собствените си възможности.

Обучението започва с релаксация, умение, което всички мислим, че е нещо лесно, но всъщност се оказва, че е трябвало да се научим да наблюдаваме, чуваме, усещаме и възприемаме самите себе си с вътрешните си сетива. Можете да опитате сами да се заслушате в пулса си. Колко време ще задържите вниманието си върху него, без да допускате други мисли в ума си?

Следващата стъпка е постигането на покой и задържане на съзнанието на границата на съня. Това умение също изисква време и търпелив труд.

След това се предлагат практически модели за работа върху съзнанието, след навлизане в релаксирано състояние на цялото ни същество. Така всеки може да избере своя модел на работа и да постигне определена вътрешна трансформация. Всяко нещо, което ни води към състояние на засилена наблюдателност и съзерцание, има силата да ни трансформира и всеки нормално интелигентен човек може да започне такъв процес. Съзнанието само за себе си е трансформативно средство с вродената си способност да преминава в нови измерения. Само трябва да му позволим това.

Submit to StumbleUponSave on DeliciousShare via email