Здравни съвети от Учителя – Част 3

Ако човек е в стълкновение с физическия свят , ще има болки в корема. Всяко стълкновение на човек с духовния свят се отразява върху дробовете. Ако е в стълкновение в първопричинния свят, ще страда от главоболие. Като знаете това, вие ще можете сами да се лекувате. Щом ви заболи главата, ще се стремите да изправите отношенията си към първопричинния свят. Ако страдате от гръдобол, ще изправите отношенията си към духовния свят. Ако страдате от стомах, ще изправите отношенията си към физическия свят. Всяко заболяване на човека има свои дълбоки причини. То не е произволно.

Съвременната наука и медицина не търсят вътрешните причини на нещата. Те разглеждат всички явления в природата и живота в тяхната външна и материална страна. На какво се дължат, например, болежките по известни части на тялото? Те се дължат на свиване на капилярните съдове в организма. Известно е ,че капилярните съдове служат при кръвообращението. Те разнасят кръвта по всички части на тялото . Когато капикярите на гръдната област се свиват, електричестяото в организма не може да функционира правилно по целия организъм , вследствие на което се натрупва повече в известни области, както водната пара в парния котел , и предизвиква бодеж на тези места. На научен език ние наричаме тези натрупвания електрически пълнежи. Често атмосферното електричество се съединява с електричеството в човешкия организъм и се образува малък взрив, който човек усеща болка.

Какво да правите , за да се освободите от бодежите?

Внесете повече топлина в организма си , а това значи да измените състоянието на чувствата си. Като измените чувствата си , вие изпращате повече кръв към онази част на тялото си, в която усещате бодежи. Щом тази част стопли, бодежите изчезват. Значи човек може да се лекува със силна мисъл, с положителни и възвишени чувства, а също и с гореща вода. Докато съзнанието на човек е будно, той има известен имунитет към всичко отрицателно. Той е обиколен с малка магнетична обвивка, която го пази от простуда и заболявания. Тогава никакво чуждо веществоне влиза в организма му. Той има филтър, който го пази от нечистотиите. Яви ли се най-малката пукнатина в съзнанието, веднага навлизат чуждите вещества. Ако само за момент в ума на човека влезе една лоша мисъл, след години ще се видят нейните лоши резултати. Ако през целия си живот , от младини до старини, човек не допусне в ума си нито една лоша мисъл, в сърцето си нито едно лошо чувство, и във волята си нито една лоша постъпка, никаква болест не може да го хване. Много бацили ще минат през него , но отровата им ще се обезсили.

Здравословното състояние следователно зависи от взаимността, която съществува между главата, дробовете и стомаха на човек. Между стомаха и мозъка има определено отношение: ако мозъкът е в изправност, и стомахът ще бъде в изправност. Следователно, главата се лекува чрез стомаха, а стомахът – чрез главата.

Ти боледуваш и искаш да оздравееш. Как ще стане това ? Спомни си има ли човек, с когото да си в лоши отношения или към когото да имаш лоши чувства. Изпъди от съзнанието лошите си мисли и чувства. Щом направиш това, няма да минат два-три дни и ти ще оздравееш. След това покани тези хора у дома си и поговори с тях.

Причина за болестите се крие още в неправилното хранене и в неправилното дишане или в кривата мисъл .

Submit to StumbleUponSave on DeliciousShare via email