Златни правила

Здравни съвети от Учителя (Част 3)

Здравни съвети от Учителя (Част 3)

Като ставате сутрин, спазвайте следните правила: 1. Като станете от сън, измийте добре ушите си. Гледайте на тях като на големи господари. Те представляват една голяма фирма в света. За да не греши никой, хващайте леко ушите си и благодарете…

Здравни съвети от Учителя (Част 2)

Не мислете, че е необходимо да боледувате. Болестта е само условие за смяна на състоянията. Ако човек боледува повече отколкото трябва той придобива прекомерна мекота. Това не е добре. Да станеш крайно суров – и това не е на място.…

Здравни съвети от Учителя (Част 1)

Здравни съвети от Учителя (Част 1)

Болестите, страданията са методи, чрез които Природата иска да застави човека да мисли. Те са възпитателно средство за възпалително средство за хората и носят благословение за тях. Ако ги нямаше, при сегашните условия на живота, хората щяха да бъдат по-нещастни.…

Здравни съвети от Учителя – Част 3

Здравни съвети от Учителя – Част 3

Ако човек е в стълкновение с физическия свят , ще има болки в корема. Всяко стълкновение на човек с духовния свят се отразява върху дробовете. Ако е в стълкновение в първопричинния свят, ще страда от главоболие. Като знаете това, вие…

Жизнената енергия

„Словото“  е Жизнената Енергия или Космичната Вибрационна сила. „Божията уста“ е медула облонгата в задната част на мозъка, прониквайки в гръбначния мозък. Това е най-жизнената част от човешкото тяло и е Божественият вход, „Устата на Бога“ за „Словото“, или Жизнената…

Изправяйте погрешките си бързо

Не оставяйте никога вашите вътрешни притеснения да се засилят дотолкова, че да не можете да намерите лек за тях. Да си представим, че по невнимание сте нагазили в циментов разтвор и замислени за други неща си стоите там, забравяйки да…

Медитацията

Изпратихме един век, та дори цяло хилядолетие, отчетохме огромен скок в научно- техническото развитие на човечеството. Но в крайна сметка познанията за самия човек и овладяването на собствения му потенциал пак остана накрая. Холистичната наука за човека все още я…

Дишането

Дишането

Свикнете да правите няколко дихателни упражнения през деня. Дишането е наистина полезно, когато се извършва дълбоко и бавно, така че вдушваният въздух да има достатъчно време да изпълни дробовете и да изгони от там застоялия. И не само трябва да…

Речните камъни – Николай Райнов

Речните камъни – Николай Райнов

Във времето на цар Петър, живееше беден момък на име Марко. Той беше ратай безимотен, безкнижен и от долно потекло. Докато работеше земята на своя господар и пасеше стадата му (а господарят му беше един дебел, коремест, богат архимандрит), ратаят…