Беинса Дуно

Здравни съвети от Учителя (Част 3)

Здравни съвети от Учителя (Част 3)

Като ставате сутрин, спазвайте следните правила: 1. Като станете от сън, измийте добре ушите си. Гледайте на тях като на големи господари. Те представляват една голяма фирма в света. За да не греши никой, хващайте леко ушите си и благодарете…

Здравни съвети от Учителя (Част 2)

Не мислете, че е необходимо да боледувате. Болестта е само условие за смяна на състоянията. Ако човек боледува повече отколкото трябва той придобива прекомерна мекота. Това не е добре. Да станеш крайно суров – и това не е на място.…

Здравни съвети от Учителя (Част 1)

Здравни съвети от Учителя (Част 1)

Болестите, страданията са методи, чрез които Природата иска да застави човека да мисли. Те са възпитателно средство за възпалително средство за хората и носят благословение за тях. Ако ги нямаше, при сегашните условия на живота, хората щяха да бъдат по-нещастни.…

Здравни съвети от Учителя – Част 3

Здравни съвети от Учителя – Част 3

Ако човек е в стълкновение с физическия свят , ще има болки в корема. Всяко стълкновение на човек с духовния свят се отразява върху дробовете. Ако е в стълкновение в първопричинния свят, ще страда от главоболие. Като знаете това, вие…