златни правила

Здравни съвети от Учителя (Част 1)

Здравни съвети от Учителя (Част 1)

Болестите, страданията са методи, чрез които Природата иска да застави човека да мисли. Те са възпитателно средство за възпалително средство за хората и носят благословение за тях. Ако ги нямаше, при сегашните условия на живота, хората щяха да бъдат по-нещастни.…