цикли

Магията на Пролетта

Магията на Пролетта

Откъде идва Пролетта? Нещо става в свещените недра на Природата. Раздаващото живот Слънце стъпва в първия знак на магичното небесно колело. Пазачие на мрака, властвали през дългата зима, се разпръскват, влачейки разкъсаните облаци, и лъчезарното светило, чисто и блестящо, наднича…